Kvaliteta i tradicija

Tradicija koja traje još od 2002. godine. Specijalizirani smo za izradu polipropilenskih bazena, raznih rezervoara za prehrambenu i kemijsku industriju te bioloških pročistača otpadnih voda.

Možemo Vam pomoći i predložiti idealno rješenje upravo za Vas tako, da bi u potpunosti uživali sve prednosti privatnog bazena. Svakom poslu pristupa se pojedinačno, razrađuje se plan rada, osiguravaju atesti, ispituje kvaliteta i tek tada proizvod može izaći na tržište.

Novosti

Više »

Isporuka spremnika za Cromaris d.o.o.

Počela isporuka ličinačkih spremnika za Cromaris d.o.o. Spremnici su dimenzije promjera 2,8m i visine 2m. Spremnici su izrađeni od polipropilena.

Hotel Royal Princess

Izrada vanjskog bazena nepravilnog oblika dimenzija 16X6 metara i dubine 1,5 metara s infinity preljevom.