FLEXIDIBLOK – komunalni pročistači otpadnih voda

FLEXIDIBLOK je pročistač otpadnih voda koji se sastoji od dva aktivacijska spremnika s prekidom rada – Sequencing Batch Reactor (SBR), uz početno mehaničko pročišćavanje i zbrinjavanje mulja. Cjelokupan rad postrojenja nadzire centralno računalo, koje optimalizira rad pročistača ovisno o količini i kakvoći otpadnih voda.

Pročistač se može instalirati na komunalne razdjelne ili skupne kanalizacijske sustave i slično i na industrijske kanalizacijske sustave čije se otpadne vode mogu pročišćavati na biološki način. Pročistači ovog tipa se projektiraju u pravilu za kapacitet koji prelazi 1000 ES.

Pročistač FLEXIDIBLOK jamči visoku kakvoću vode na odvodu (vrijednosti BSK5 ispod 10 mg/l), obavlja nitrifikaciju, denitrifikaciju i djelomično biološko odstranjivanje fosfora. Upravljačka jedinica pročistača omogućava daljinski prijenos podataka s potpunim daljinskim upravljanjem. Građevinski kompletan pročistač se sastoji od postrojenja za uvodno skupljanje mehaničkih nečistoća, slijede dva reaktora SBR, dva spremnika za mulj s aeracijom i uređaj za dehidrataciju mulja.

Svi su spremnici pravokutni, udruženi u jedinstveni građevinski objekt, za koji se može napraviti krov. Kod varijante sa krovom moguće je arhitektonski prilagoditi objekt pročistača okolini. Spremnici se mogu ostaviti i sa slobodnom površinom, u tom je slučaju građevinsko rješenje financijski manje zahtjevno. Postrojenje FLEXIDIBLOK odgovara ujedno i za intenzifikaciju i rekonstrukciju postojećih pročistača, jer je moguće ovu tehnologiju instalirati u spremnike raznih oblika ako su dovoljno velike.

Tehnološko i građevinsko rješenje pročistača FLEXIDIBLOK je zaštićeno patentom.

Pošaljite nam upit za izradu bazenaPlaner bazena