Pročistači industrijskih otpadnih voda

Tehnologija pročistača industrijskih otpadnih voda se projektira posebno za svaki tip industrijske proizvodnje i prema specifičnim željama ili zahtjevima naručitelja.

Isporučivane tehnologije odgovaraju prije svega u poljoprivrednim ili prehrambenim djelatnostima i u sličnim pogonima, kao što su: obrada mesa, klaonice, mljekare, peradarstvo, proizvodnja i punionice napitaka i mineralnih voda, obrada ribe, vinarstvo i podrumarstvo i sl.

Tehnološka linija pročistača otpadnih voda u industriji se sastoji od slijedećih tehnoloških faza:

  • Kod svakog pročistača se na početku nalazi uređaj za početno mehaničko pročišćavanje u obliku guste rešetke, gdje se zadržavaju veće nečistoće
  • Slijedeći korak je u pravilu homogenizacija u spremniku s miješalicom, gdje se izjednačava kakvoća i količina dolazeće otpadne vode i priprema se za daljnji postupak pročišćavanja
  • Mjere se parametri otpadne vode a ako je to potrebno, još se dopunjavaju. Radi se na primjer o mjerenju pH i slijedećoj neutralizaciji, o mjerenju postotka nutrijenata (N, P) dodaju se kemikalije kako bi se postigla koncentracija koja odgovara za daljnje, biološko pročišćavanje
  • U slučaju visokog stupnja organskog onečišćenja otpadnih voda može se pristupiti fizikalno-kemijskom pročišćavanju za koje se koristi flotacija otopljenim zrakom (DAF – Dissolved Air Flotation), proširena za proces kemijske koagulacije i flotacije. Primjena ove tehnologije smanjuje onečišćenje na razinu koja odgovara postupku biološkog pročišćavanja
  • Za pročišćavanje preostalih organskih nečistoća slijede biološki SBR reaktori koji su u pravilu specijalno podešeni za parametre u pojedinim pogonima
  • Ako otpadne vode sadrže veliku količinu nutrijenata, radi se postupak odstranjivanja povišene količine nutrijenta kao npr. kemijsko vezivanje fosfora ili nitrifikacija/denitrifikacija
  • Ako se traži bolja kakvoća pročišćavane vode, predlaže se tercijarno pročišćavanje. Može se dopuniti na primjer pješčanom filtracijom, mikromrežnim filtrima, membranskom mikrofiltracijom, UV sterilizacijom itd.
  • Za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u pravilu se projektira tehnologija zbrinjavanja mulja. U većini slučajeva to znači stabilizaciju mulja u prozračivanim spremnicima uz strojnu dehidrataciju, kako bi se smanjio njegov obujam. Za to se mogu koristiti separatori mulja, posebne preše, spiralna preša za skupljene nečistoće itd

Obratite nam se s povjerenjemPošaljite upit