Pročistači industrijskih otpadnih voda

Tehnologija pročistača industrijskih otpadnih voda se projektira posebno za svaki tip industrijske proizvodnje i prema specifičnim željama ili zahtjevima naručitelja.

Isporučivane tehnologije odgovaraju prije svega u poljoprivrednim ili prehrambenim djelatnostima i u sličnim pogonima, kao što su: obrada mesa, klaonice, mljekare, peradarstvo, proizvodnja i punionice napitaka i mineralnih voda, obrada ribe, vinarstvo i podrumarstvo i sl.

Tehnološka linija pročistača otpadnih voda u industriji se sastoji od slijedećih tehnoloških faza:

  • Kod svakog pročistača se na početku nalazi uređaj za početno mehaničko pročišćavanje u obliku guste rešetke, gdje se zadržavaju veće nečistoće
  • Slijedeći korak je u pravilu homogenizacija u spremniku s miješalicom, gdje se izjednačava kakvoća i količina dolazeće otpadne vode i priprema se za daljnji postupak pročišćavanja
  • Mjere se parametri otpadne vode a ako je to potrebno, još se dopunjavaju. Radi se na primjer o mjerenju pH i slijedećoj neutralizaciji, o mjerenju postotka nutrijenata (N, P) dodaju se kemikalije kako bi se postigla koncentracija koja odgovara za daljnje, biološko pročišćavanje
  • U slučaju visokog stupnja organskog onečišćenja otpadnih voda može se pristupiti fizikalno-kemijskom pročišćavanju za koje se koristi flotacija otopljenim zrakom (DAF – Dissolved Air Flotation), proširena za proces kemijske koagulacije i flotacije. Primjena ove tehnologije smanjuje onečišćenje na razinu koja odgovara postupku biološkog pročišćavanja
  • Za pročišćavanje preostalih organskih nečistoća slijede biološki SBR reaktori koji su u pravilu specijalno podešeni za parametre u pojedinim pogonima
  • Ako otpadne vode sadrže veliku količinu nutrijenata, radi se postupak odstranjivanja povišene količine nutrijenta kao npr. kemijsko vezivanje fosfora ili nitrifikacija/denitrifikacija
  • Ako se traži bolja kakvoća pročišćavane vode, predlaže se tercijarno pročišćavanje. Može se dopuniti na primjer pješčanom filtracijom, mikromrežnim filtrima, membranskom mikrofiltracijom, UV sterilizacijom itd.
  • Za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u pravilu se projektira tehnologija zbrinjavanja mulja. U većini slučajeva to znači stabilizaciju mulja u prozračivanim spremnicima uz strojnu dehidrataciju, kako bi se smanjio njegov obujam. Za to se mogu koristiti separatori mulja, posebne preše, spiralna preša za skupljene nečistoće itd

Pošaljite nam upit za izradu bazenaPlaner bazena