Građevinska priprema

Građevinski radovi su povezani sa realizacijom ugradnje bilo kojeg tipa bazena. U mnogim slučajevima dio građevinskih radova izvodi treća strana (npr. građevinska tvrtka koja gradi kuću) ili izravno naručitelj. Potrebno se je uvijek konzultirati o tijeku pripremnih radova s isporučiocem bazena, samo  tako ćete izbjeći nepotrebne komplikacije i dodatne troškove kod realizacije bazena.

Polipropilenski bazeni – građevinska priprema

Za polipropilenski bazen potrebno je pripremiti iskop zahtijevanih dimenzija i temeljnu armirano betonsku ploču sa drenažom prema zadanim tehničkim parametrima. Bazen vam isporučujemo na mjesto ugradnje potpuno spreman za manipulaciju i ugradnju. Manipulacija bazena izvodi se u većini slučajeva pomoću mehanizacije ili u pojedinim slučajevima ručno. Nakon instalacije bazena i spajanja tehnike slijedi radno testiranje svih instalacija, nakon koje se izvodi betoniranje prema određenom tehnološkom postupku. Pripadajuću ugradnja tehnološkog okna (okana) i detalje oko ugradnje filtracijske  tehnike će vam uvijek individualno objasniti naši djelatnici.

Više navedena građevinska priprema opisuje kompletni postupak realizacije koji se može razlikovati u konkretnim situacijama. Mi ćemo vam pružiti stručne informacije i individualno obraditi osnove za vašu građevinsku pripremu.

Pošaljite nam upit za izradu bazenaPlaner bazena